DOĞADAN GIDA ÜRÜNLERİ – AR-GE MERKEZİ YOLUNDA PATENTİN ROLÜ

Patent Vekili Gizem TEKE KARSLI tarafından Fikir ve Sınai Haklar kavramı, bu kavramların sahip olduğu özellikler ve gerekliliklerin ayrımı yapılmış, tasarım ve patentin bir Ar-Ge Merkezi oluşumundaki önemi aktarılmıştır. Bu eğitimimizde, tasarım ve patentin kriterler, sektörde dikkat edilmesi gerekenler patentlerden nasıl faydalanılması gerektiği detaylı olarak konuşulmuştur. Çalışan buluşları ve Sınai Mülkiyet yönetimi için iç süreçlerin oluşturulması konusunda Av. Mehmet Tanyer hukuki süreçleri aktarmış, süreler ve yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme sağlamıştır.

Eğitim sonunda, yeni fikirlerin patente konu edilip edilmeyeceğinin kararının verilmesi, yeni bir projeye başlamadan önce benzer alandaki patentlerin incelenmesinin ve yorumlanmasının yapılabilmesi, hizmet buluşları kapsamında buluşların değerlendirilmesi, iç yönetmeliklerin hazırlanması ve sektörel patentler hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

Başlangıç Zamanı

1:00 pm

Mart 26, 2021

Bitiş Zamanı

3:00 pm

Mart 26, 2021

Adres

Online Eğitim