LEONARDO Company Türkiye – Fikri Sınai Mülkiyet Hakları-Patent ve Faydalı Model

Patent Uzman Yardımcısı Deniz Hazal Yurttaş tarafından Fikri ve Sınai Haklar kavramı, bu kavramların sahip olduğu özellikler ve gerekliliklerin ayrımı yapılmış, patentin bir Ar-Ge Merkezi oluşumundaki önemi aktarılmıştır. Bu eğitimimizde, daha özel olarak faydalı model ve patentin tescil kriterleri, buluş kavramı, patent ile buluş arasındaki ilişki, sektörde dikkat edilmesi gerekenler, patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlar, başvuru yapmadan önce yapılması önerilen ön araştırmanın nasıl yapıldığı, neden yapılması gerektiği ve hangi ücretsiz kaynaklar kullanılarak yapılabileceği ve ayrıca bu kaynakların nasıl kullanılacağının uygulamalı olarak gösterilmesi, patent veya faydalı model başvurusunda yurtiçi ve yurtdışı tescil süreçleri, başvuru aşamasında sağlanan teşvikler ve patentlerden nasıl faydalanılması gerektiği detaylı olarak konuşulmuştur. Son olarak ise çalışan buluşları ve aynı sektörde bulunan patent ve faydalı model örnekleri hakkında bilgilendirme sağlanmıştır.

 

Eğitim sonunda, yeni fikirlerin patente konu edilip edilmeyeceğinin kararının verilmesi, yeni bir projeye başlamadan önce benzer alandaki patentlerin incelenmesinin ve yorumlanmasının yapılabilmesi, hizmet buluşları kapsamında buluşların değerlendirilmesi ve sektörel patentler hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

Başlangıç Zamanı

12:00 am

Mayıs 28, 2021

Bitiş Zamanı

12:00 am

Mayıs 29, 2021