LİTERATÜR ÇALIŞMALARINDA PATENT TARAMASI VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI / ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği)

Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürüten ANKOS üyeleri ile patent veritabanlarının kullanımı hakkında konuştuk. Var olan teknik bilgilerin %80’nine yakının bulunduğu patent dokümanlarının literatür çalışmalarında kaynak olarak kullanılmasının önemi ve bu doğrulta patent araştırmasının nasıl yapılması gerektiği hakkında webinar eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

Başlangıç Zamanı

2:00 pm

Ocak 7, 2020

Bitiş Zamanı

12:00 am

Ocak 7, 2020

Adres

WEBİNAR