Sıkça Sorulan Sorular

Tüm sorularınız için cevaplar

Temel seviyede patent ve faydalı model kavramları hakkında bilgi edinilmesi, Yürütülen projelerdeki, süreçlerdeki, herhangi bir zamandaki yenilikçi fikirlerin korunması için hangi kavrama uygun olduğunun belirlenmesi, Patent ve Faydalı Model kavramlarının oluşturulması ile edinilen bilgilerin ne şekilde/nerede kullanılacağına karar verilmesi, Rakip firmaların ve sektörün hangi alanda yenilikçi çalışmalar yaptığının takip edilmesi, Rakip firmaların var olan patent & faydalı model başvurularına/tescillerine ihlal etmeden üretim yapılabilmesi.
Yenilikçi firiklere sahip olanlar, Ar-Ge çalışanları, Mühendisler, Sınai mülkiyet alanında çalışanlar, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi çalışanları, Yeni projeler ve bunların takibini yapan çalışanlar, Patent ve faydalı model kavramları hakkında bilgi edinmek isteyen herkes, Fikri ve Sınai Haklar branşında ilerlemek isteyen kişiler/aktif çalışan avukatlar, Fikri ve Sınai Haklar branşında uzman olmak isteyen kişiler/aktif çalışan bilirkişiler, Fikri ve Sınai Haklar branşında uzman olmak isteyen kişiler/aktif çalışan arabulucular, Patent danışmanlık firmalarında patent bölümünde çalışmak isteyen kişiler/aktif çalışanlar, Üniversitelerin TTO birimlerinde çalışmak isteyen kişiler/çalışanlar, Firmaların fikri ve sınai hak birimlerinde çalışmak isteyen kişiler/çalışanlar, AR-GE çalışanları, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili uzmanlaşmak isteyen hukuk öğrencileri, Patent konusunda ileri düzeyde bir eğitim almak isteyen herkes, Patent branşında uzmanlaşmak isteyen herkes.
Eğitim mekanını firma/şirket/üniversite/kurum tarafından ayarlanan ve katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlı olan eğitimlerdir. Eğitimde kullanılacak olan ses sitemi ile sunumun yapılacak araç-gerecin hazırlaması beklenmektedir. Eğitim talep eden firma/şirket/üniversite/kurumun faaliyet alanına göre eğitim içeriği ve örnekleri hazırlanmaktadır. Eğitim esnasında soru alınıp cevaplanabilmektedir.
Eğitim mekanını Grup Ofis Marka Patent A.Ş’nin belirlediği ve katılımcı sayısı en fazla 5 kişi olan gruplar için yuvarlak masadaki uygulamalı eğitimdir. Eğitimde kullanılacak olan ses sitemi ile sunumun yapılacak araç-gerecin hazırlaması ve ders notları ile diğer eğitim materyallerin paylaşılması Grup Ofis Marka Patent A.Ş tarafından yapılmaktadır. Eğitim, katılımcıların ilgi alanına göre şekillenen içeriğe sahip olup, her bir konu başlığında tüm katılımcıların aktif bir şekilde eğitime dahil olması sağlanmaktadır. Eğitim sırasında, uygulamalı olarak eğitmenlerimizin önderliğinde katılımcılara verilen dosyalarda çalışmalar yapılır ve sonuçları tartışılır.