BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PATENTİN ROLÜ

Dijital Bankacılık, her gün hayatımıza kolaylıklar katmaktadır. Bu çalışmaların her biri yenilikçi fikirler içermekte peki bu fikirlerin korunması için neler yapmalıyız?

Bu sorunun cevabını bulmak, yeni bir fikrin patent konu edilmesi için gerekliliklerin neler olduğu, tescil süreçleri, bir fikrin veya yapılan projedeki çalışmaların başkalarına ait patentinin olup olmadığına ilişkin araştırmasının nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler edinmek üzere patent eğitimi planlanmıştır.

Eğitim sonunda, yeni fikirlerin patente konu edilip edilmeyeceğinin kararının verilmesi, yeni bir projeye başlamadan önce benzer alandaki patentlerin incelenmesinin ve yorumlanmasının yapılabilmesi, hizmet buluşları kapsamında buluşların değerlendirilmesi, iç yönetmeliklerin hazırlanması ve sektörel patentler hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

Başlangıç Zamanı

2:00 pm

Aralık 10, 2020

Bitiş Zamanı

6:00 pm

Aralık 10, 2020