LİTERATÜR ÇALIŞMALARINDA PATENT TARAMASI VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI

Üniversitedeki öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerin bilimsel çalışmalarına başlamadan önce konu hakkında yaptıkları araştırmalarda en çok makale taraması yapıldığı günümüzde, var olan tüm teknik bilgilerin %80’ine yakının patent dokümanlarında yer aldığı göz ardı edilmektedir. Yenilikçi fikirler için patent başvurusunda bulunulması sebebi ile patent veri tabanlarının literatür taramalarında dahil edilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle yapılan patent başvurularının araştırılması için patent veri tabanlarının kullanımı ve çıkan patent dokümanlarının incelenmesi ve yorumlanması üzerine bir çalışma gerçekleştirdik. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerin katılım gösterdiği bu eğitimimizde göz ardı edilen patent taramalarının önemi ve araştırmanın nasıl yapacağını hep beraber öğrendik.

Başlangıç Zamanı

12:00 am

Ekim 23, 2019

Bitiş Zamanı

12:00 am

Ekim 23, 2019