SOCAR TURKEY ENERJİ A.Ş.-PETKİM – Fikri Sınai Mülkiyet Hakları-Patent ve Faydalı Model

Patent Uzman Yardımcısı Damla Bekar tarafından genel hatlarıyla Fikri ve Sınai Haklar kavramı, bu hakların özellikleri, gereklilikleri ve önemi anlatılmıştır. Bu eğitimimizde, özel olarak sektörel örnekler üzerinden patent ve faydalı modelin tescil kriterleri, buluş kavramı, patent ile buluş arasındaki ilişki ve patentlenemeyecek konular açıklanmıştır. Patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlar, başvuru yapmadan önce ön araştırma yapmanın önemi, ön araştırmanın hangi kriterlere göre yapıldığı ve hangi ücretsiz veri tabanları kullanılarak yapılabileceği aktarılmış; ayrıca bu kaynakların nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterilmiştir. Patent veya faydalı model başvurusunda yurtiçi ve yurtdışı tescil süreçleri anlatılmıştır.

 

Eğitim sonunda, eğitim alanlar tarafından yeni fikirlerin patente konu edilip edilmeyeceğinin değerlendirilebilmesi, yeni bir projeye başlamadan önce benzer alandaki patentlerin incelenebilmesi, yorumlanabilmesi ve sektörel patentler hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

Başlangıç Zamanı

12:00 am

Mayıs 6, 2021

Bitiş Zamanı

12:00 am

Mayıs 6, 2021

Adres

Online Eğitim

Etkinliği Düzenleyenler